93 268 04 77 info@fdc.cat

Les persones amb diversitat funcional és un dels col·lectius més vulnerables i els que presenten més risc d’exclusió social. Tenir un bon coneixement d’aquesta població ajudarà a serveis socials a fer intervencions preventives i al desenvolupament de programes i projectes dirigits a la seva inclusió social, laboral i personal. El nostre projecte té com a objectiu esdevenir un instrument proactiu d’informació, detecció i prevenció de situacions de risc de persones amb diversitat funcional